TURBODMYCHADLA NOVÁ TURBODMYCHADLA OPRAVY TURBODMYCHADEL IDENTIFIKACE KONTAKT

TURBODMYCHADLA

Konstrukce turbodmychadla je sestava statorových skříní, ve které je na speciálních ložiskách uloženo na společné hřídeli kolo turbíny, poháněné výfukovými plyny z motoru a kolo kompresoru, které vytváří přetlak vzduchu do plnícího potrubí motoru. Jedním ze základních způsobů regulace turbodmychadla je odpouštění výfukových plynů před turbínou. Vzestupný trend přeplňovaných motorů je způsoben snahou výrobců docílit mimo jiné i maximální pružnosti a akceleraceschopnosti motoru. Hlavním nástrojem pro docílení těchto parametrů je regulované turbodmychadlo.
Životnost turbodmychadla je závislá na přesné a pečlivé výrobě všech částí, včetně stoprocentního dynamického vyvážení kola kompresoru a hřídele s kolem turbíny. Z důvodu vysokých obvodových rychlostí (až 200 000 ot/min) vzniká největší opotřebení na radiálních ložiskách a následně dochází k poškození těsnících ucpávkových kroužků.
Při zabezpečení optimálních provozních podmínek turbodmychadla, hlavně čistoty mazacího oleje uvádí výrobce životnost ložisek turbodmychadla až 6 000 motohodin. Skutečnost je ale taková, že k prolínání oleje do plnícího potrubí přes turbodmychadlo dochází zhruba již po ujetí 150 000 kilometrů. Při tomto zjištění se doporučuje provést generální opravu turbodmychadla výměnou opravárenské sady, tzn. nová ložiska a ucpávkové kroužky.

Proč turbodmychadlo
Turbodmychadlo funguje podobně jako kompresor – stlačuje vzduch v průběhu sání. Po otevření sacího ventilu ve válci dojde ke vtažení většího množství vzduchu, který má být spálený s palivem. Při dané rychlosti motoru se tak vyvíjí větší výkon.

Na rozdíl od kompresoru ovšem turbodmychadlo nesnižuje výkon motoru. Turbodmychadlo využívá odpadní energie výfukového plynu a s její pomocí pohání kolo turbíny, které je spojené s kompresorem hřídelí. Ve větší nadmořské výšce se na spálení paliva nedostává potřebného množství kyslíku, což má za následek nízký výkon a černý kouř.

V takto vysokých polohách se turbodmychadlo otáčí rychleji, aby tuto situaci kompenzoval rychlejším přísunem vzduchu do motoru. Turbodmychadlo tak výkon motoru udrží a zajistí výfukové plyny bez emisí.
Zapojením turbodmychadla a chlazení můžete výkon motoru zvýšit ještě více. Mezistupňový chladič odčerpává teplo z komprese mezi jednotlivými fázemi kompresoru a sekundární chladič snižuje teplotu vzduchu, který z kompresoru vystupuje. Přívod studeného vzduchu znamená více kyslíku ve válcích (studený vzduch má vyšší hustotu než vzduch teplý), a tím pádem i vyšší výkon motoru.

Výhody turbodmychadla se tedy dají shrnout následujícím způsobem:

  • vyšší výstupní výkon motoru (v průměru kolem 50 %)
  • lepší spotřeba paliva (dokonalejší vyrovnání tlaku v motoru)
  • nižší emise
  • kompenzace nadmořské výškywww.turbo-praha.cz | info@turbo-praha.cz